H O M E     |     P U B L I C A T I E S     |     C. C.  van W I E R I N G E N    |     L I N K S     |     C O N T A C T

Publicaties

Algemeen
Ron Brand verzorgde tussen 2003 en 2012 de rubriek 'Nieuwe boeken en artikelen' in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en is sinds 2009 medewerker van De Blauwe Wimpel. Hij schrijft met enige regelmaat blogberichten op de website http://maritiemconservator.blogspot.nl/

2014
Ron Brand,
'Anekdotes: Historische sensatie: het verhaal van Batte de Roos',
in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 33, 2014, nr. 2, 57-59, ill.

Ron Brand,
'De reis van de Twee Antonij's (1853-1854).
Het levendige verslag van scheepsarts Frederik Johannes Spruijt'
,
ín: Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie, 2014, nr. 18, 84-103, ill.

2013
Ron Brand (samenst.),
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Register op jaargang 21 tot en met 30 (2002-2011)
(Amsterdam, Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 2013) 77 p.

Ron Brand,
'Damiate volgens Van Wieringen, beelden van een Haarlemse legende',
in: Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie 2013, nr. 15, 80-95, ill.

Robert van Herk, Rinske Jurgens, Shaula Nuijts, Ron Brand (red.),
Brave Hendrik. Special: Sex & The Sea
(Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, 2013) 28 p., ill.
Magazine uitg. bij de tentoonstelling 'Sex & The Sea', gehouden in het Maritiem Museum Rotterdam van 28 september 2013 tot en met 19 december 2014

Ron Brand,
'Ping pong op een slingerend schip. Spelen aan dek',
in: Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek (red.), Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2013) 98-109, ill.
(Jaarboek 2013 maritieme musea Nederland)

Ron Brand,
''Verder soo siet het hier raar uijt met ons lant'. De Brits-Russische inval in Noord-Holland in 1799 door Amsterdamse ogen', in: Erik van der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang (red.), Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief. Sailing Letters Journaal V (Zutphen, Walburg Pers, 2013) 281-288, ill.

2012
Ron Brand,
'Van verenigingsblad tot wetenschappelijk tijdschrift. 50 jaar Mededelingen /
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1961-2011'
,
in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31, 2012, nr. 2, 27-36, ill.

Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.),
Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld
(Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012)
126 p., ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Joost Schokkenbroek en Ron Brand,
'Woord vooraf',
in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) p. 7., ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Ron Brand,
'Dansen aan zee. Nederlandstalige liedjes over de kust',
in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 28-32, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Ron Brand,
'Empathie of sensatiezucht? Ramptoerisme langs de kust',
in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 62-65, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Ron Brand,
''One, two, three, four, tell the people what she wore'. Bad- en strandkleding aan de kust',
in: Joost Schokkenbroek en Ron Brand (red.), Noordzee. Nederlandse kustcultuur in woord en beeld (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2012) 81-85, ill. (Jaarboek 2012 maritieme musea Nederland)

Ron J.W.M. Brand,
''De kamers op dit schip zijn wel driemaal zoo groot als de salon bij ons thuis'.
George Reuchlin, een Rotterdamse passagier aan boord van de Titanic'
,
in: Rotterdams Jaarboekje 11de reeks, 10de jaargang, 2012, 84-101, ill.

'Yin & Jan - Nederland en China door scheepvaart verbonden'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 1 (januari) 32-33, ill.

'Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 3 (maart) 114-115, ill.

'Anekdotes: Admiraal Tromp uit Friesland'
in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 31 (2012) nr. 1, 65-67, ill.

'Nederlanders op de Titanic'
in: De Spreekbuis : kwartaaluitgave van de Vereniging Volle Kracht 32 (2012) nr. 1 (maart), 50-51, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), KW - Wij praaien u (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), Stand by (Amsterdam), De Trompetter (Brielle)).

'Nederlanders op de 'Titanic''
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 67 (2012) nr. 4 (april) 142-144, ill.

'Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator'
in: De Spreekbuis : kwartaaluitgave van de Vereniging Volle Kracht 32 (2012) nr. 2 (juni) 52-53, 55, ill. (ook verschenen in vijf andere verenigingsbladen, uitgegeven door de Stichting Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs, t.w. Ankerpark (Den Helder), KW - Wij praaien u (Amsterdam), Noordvaarder (Delfzijl/Groningen), Stand by (Amsterdam), De Trompetter (Brielle)).

2011
'Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator'
in: SWZ Maritime 132 (2011) nr. 11, 14-15, 17, ill.

'Boeken aan boord. Luxe en leescultuur op Nederlandse en Britse passagiersschepen, 1900-2011'
in: Irene Jacobs en Joost Schokkenbroek (red.), Nederland-Engeland. Reflecties over zee (Rotterdam, Stichting Maritiem Museum Rotterdam, Vereniging Vrienden van het Maritiem Museum Rotterdam, Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Stichting Het Scheepvaartmuseum, Zutphen, Walburg Pers, 2011) 78-86, ill. (Jaarboek 2011 maritieme musea Nederland)

'Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator'
in: Vitruvius. Onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 5 (2011) nr. 17, 47-48, ill.

'Anekdotes: een bijzonder reddingsvest'
in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30, 2011, nr. 2, 68-70, ill.

'De verhalen van kapitein Rob'
in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 30, 2011, nr. 1, 64-67, ill.
(in het kader van de rubriek 'Herinneringen aan maritieme literatuur').

2010
'Scheepspraat: schets van de Nederlandse naoorlogse maritieme romanliteratuur'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65,
2010, nr. 12 (19 december) 495-499, ill.

'Bibliografie van Femme S. Gaastra' (samenst.)
in: Maurits Ebben, Henk den Heijer, Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas.
Maritieme geschiedenis in Nederland. Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden

(Zutphen, Walburg Pers, 2010) 335-346.

'Ein Maler für den Markt. Jacob Adriaensz. Bellevois aus Rotterdam'
in: Martina Sitt, Hubertus Gaßner (Hrsg.), Segeln, was das Zeug hält. Niederländische Gemälde des Goldenen Zeitalters (Hamburg, Hamburger Kunsthalle; München, Hirmer Verlag, 2010) 98-105, ill.

'Prinses Margriet - boegbeeld van de koopvaardij'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65,
2010, nr. 6 (19 juni) 224-227, ill.

'Deining in de duinen. Maritieme prenten op kasteel Keukenhof'
in: G. Jaspers (red.), Zeehelden, kooplieden, lords en ladies op kasteel Keukenhof.
Jaarboek Kasteel Keukenhof IV
(Hilversum, Verloren, 2010) 11-30, ill.

'150 jaar geleden. Scheepsramp met Capelse stoomboot de 'Langstraat' op het Hollands Diep'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65,
2010, nr. 5 (19 mei) 183-185, ill.

'Maritieme encyclopedie. Al vier decennia actueel'

in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 65,
2010, nr. 2 (19 februari) 56-58, ill.

2009
'Maritiem Digitaal!'
in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 64,
2009, nr. 12 (19 december) 467-469, ill.

'Collectie Von Münching: unieke maritieme verzameling in goede handen
bij Maritiem Museum Rotterdam'

in: De Blauwe Wimpel: maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen 64,
2009, nr. 10 (19 oktober) 380-382, ill.

'Daar zijn ook duijzende onaangenaamigheden'. 's Lands zeemacht in Curaçao
in: Erik van der Doe, Perry Moree, Dirk J. Tang (red.), De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West. Sailing Letters Journaal II (Zutphen, Walburg Pers, 2009) 102-108, ill.

Visserij in beeld: de haringvisserij in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
in: NETwerk: jaarboek Visserijmuseum 19, 2008 (verscheen 2009), 23-38, ill.

2008
Cornelis Claesz van Wieringen (Haarlem c. 1575-1633 Haarlem)
in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 176

Heemskerk's Defeat of the Spaniards at Gibraltar, 25 april 1607
in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 176-177, ill. (cat. 69)

A Dutch Merchantman Attacked by an English Privateer, off La Rochelle
in: Jenny Gaschke (ed.), Turmoil and tranquillity: the sea through the eyes of Dutch and Flemisch masters, 1550-1700 (Greenwich, National Maritime Museum, 2008) 178-179, ill. (cat. 70)

De havens van Amsterdam en Rotterdam in romans en liedteksten
in: Remmelt Daalder en Wouter Heijveld (red.), Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870 (Zutphen, Walburg Pers, 2008) 88-94, ill.

2007
Art: historiography
in: John B. Hattendorf (ed. in chief), The Oxford encyclopedia of maritime history I (Oxford [etc.], Oxford University Press, 2007) 151-157, ill.

Dutch literature: an overview (met Joke E. Korteweg)
in: John. B. Hattendorf (ed. in chief), The Oxford encyclopedia of maritime history I (Oxford [etc.], Oxford University Press, 2007) 593-596

2005
Bibliografie van Willem F.J. Mörzer Bruyns (met Leo Akveld)
in: Leo Akveld e.a. (red.), Koersvast: vijf eeuwen navigatie op zee: een bundel opstellen aangeboden aan Willem Mörzer Bruyns bij zijn afscheid van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam in 2005 (Zaltbommel, Aprilis, 2005) 19-29

Haarlems trots
in: Tableau 27, 2005, nr. 5 (november) 88-93, ill. [betreft het schilderij van het doorvaren van de ketting bij Damiate aan de monding van de Nijl door Cornelis Claesz. van Wieringen]

Jacob Adriaensz. Bellevois, een 'braaf zee- en stilwaterschilder' uit Rotterdam
in: Rotterdams Jaarboekje 11de reeks, 3de jaargang, 2005, 108-145, ill.

Frederik V van de Palts en Elisabeth Stuart: een vergelijking tussen twee geschilderde afbeeldingen

in: Den Spiegel: tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen 23, 2005, nr.2, 9-16

2004
Digitaal artikel over een schilderij van Bellevois dat eigendom is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

De scheepsramp met de Capelse stoomboot de 'Langstraat' op het Hollands Diep op 28 mei 1860
in: Bruggeske : tijdschrift van de Vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle e.o. 2004, nr. 2, p. 10-25, ill.

From Vroom to Van de Velde
in: Maritime Life and Traditions 2004, no. 25, 62-69, ill.

2003
Twee catalogusbeschrijvingen met betrekking tot schilderijen van Cornelis Claesz. van Wieringen en Adam Willarts
in: Peter Wolf e.a. (Hrsg.), Der Winterkönig: Friedrich V. der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz: Amberg, Heidelberg, Prag, Den Haag (Augsburg, Haus der Bayerische Geschichte, 2003) cd-rom.

Een maritieme kijk op Asterix: antieke scheepvaart in het stripverhaal
in: Stripschrift 35, 2003, 3 (350) 16-23 (herziene versie van het artikel dat verscheen in de bundel 'Schatkamer')

2002
Het stilleven geobserveerd
in: H. Dinkelaar (red.), Kunst langs Rijn en Gouwe. Een boeiende reis langs een veelheid van kunstwerken,
Alphen aan den Rijn 2002, 41-64.

Antieke scheepvaart in het stripverhaal: Een maritieme kijk op Asterix
in: S. de Meer e.a. (red.), Schatkamer. Veertien opstellen over maritiem-historische onderwerpen aangeboden aan Leo M. Akveld bij zijn afscheid van het Maritiem Museum Rotterdam, Franeker 2002, 17-31.

1996
Cornelis Claesz van Wieringen, Haarlem vóór 1580-Haarlem 1633
in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der Zeevaart : de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 99-100 (biografie; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

Een bewapend koopvaardijschip en andere vaartuigen bij een havenstad
in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart : de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 101-104, ill. (cat. 8; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

Het ontploffen van het Spaanse admiraalschip tijdens de Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607
in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart : de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 105-107, ill. (cat. 9; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

De Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607
in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart : de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 108-109, ill. (cat. 10; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

De Zeeslag bij Gibraltar op 25 april 1607
in: Jeroen Giltaij, Jan Kelch, Lof der zeevaart : de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen; Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, 1996) 110-112, ill. (cat. 11; tevens verschenen in een Engelstalige en Duitstalige versie).

1995
Bedreven in de konst van schepen ende see: De marineschilderkunst van Cornelis Claesz. van Wieringen
in: Antiek 30 (1995) 5 (december), 194-207.

1993
Het zee- en kustgezicht
in: Wijnand Nuyen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse romantiek, Rijswijk 1993, 48-58.

© 2001: Ranja: illustratieve vormgeving